Global Child Forum

Merparten av dagligvaruhandeln underkänns i barnrättsfrågor

PRESS RELEASE

STOCKHOLM, 15 december, 2022

Kungahusets stiftelse Global Child Forum, som producerar världens största benchmarkstudie i företags påverkan på barn, släppte idag sin första globala rapport för dagligvaruhandeln som är den sektor som bedöms ha störst inverkan på barns hälsa och välbefinnande.

Rapporten har tagits fram i samarbete med Boston Consulting Group (BCG) och analyserar 310 av branschens största varumärken utifrån 25 indikatorer som innefattar områdena styrning, arbetsplats, marknadsplats och omgivning & miljö.

– Efter att ha granskat resultaten känner vi stor oro över att den här gigantiska sektorn, som globalt sett omsätter hela 18 biljoner dollar, inte hanterar de mest angelägna barnfrågorna på ett systematiskt sätt. Även om till exempel 77 % av företagen har en policy för barnarbete, redovisar bara 25% sin uppföljning och enbart 23% bedriver förebyggande eller åtgärdande program för att adressera sina problem, säger Katarina Mellström, generalsekreterare för Global Child Forum.

Rapporten avslöjar även att färre än 10% av företagen i sektorn kan kategoriseras som ledare, vilket definieras som företag som har utvecklat och implementerat flera riktlinjer och metoder för att tackla organisationens inverkan på barn inom viktiga områden. I Sverige utgörs ledarna av Essity och ICA- gruppen som rankas högst bland de svenska bolagen, medan danska Arla får bäst resultat i Norden.

Bland de nordiska storbolagen släpar norska Mowi och danska Argo efter och får lägst betyg i regionen.

Nordens högst rankade daligvaruföretag (i barnrättsfrågor)

  1. Arla Foods (7,4)
  2. Essity (7,2)
  3. Orkla (7,2)
  4. ICA Gruppen (6,9)
  5. Carlsberg (6,7)
  6. Salling Group (6,4)
  7. Danish Crown (5,5)
  8. DLG Group (4,9)
  9. Austevoll Seafood (4,4)
  10. Norgesgruppen (4,1)

Källa: The State of Children’s Right and Business Sectorial Benchmark 2022. Företagen har betygsatts utifrån skalan 0-10, där 10 är bäst.

Global Child Forums tidigare rapport The State of Children’s Rights and Business 2021, som analyserade 832 av de mest inflytelserika företagen inom alla sektorer, visade också att endast 9% av de internationella företagen kunde klassificeras som ledare.

– Vår slutsats är att det finns ett stort utrymme för förbättring inom alla branscher. Baserat på denna djupdykning kan vi också konstatera att de största aktörerna inom dagligvaruhandeln inte visar några nämnvärda tecken på framsteg jämfört med förra året och att det finns ett akut behov av att ta tag i de här frågorna för att skydda barns rättigheter, säger Nina Vollmer, Senior barnrätts- ochföretagsexpert för Global Child Forum.

Om Global Child Forum

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009 och är en ledande plattform för barnrättsfrågor. Forumet samlar intressenter som är engagerade i innovativt tänkande, kunskapsspridning och nätverksskapande. Vår övertygelse är att näringslivet genom sin makt, sitt ansvar och sektoröverskridande samarbeten kan skapa välmående, hållbara och rättvisa samhällen för världens barn. Utöver forumtillhandahåller vi ramverk för forskning, best practice samt riskbedömningsverktyg utformade för att frigöra näringslivets möjligheter att integrera barnrättsfrågor i arbetet inom sina verksamheter och i sina samhällen. Besök www.globalchildforum.org för mer information.

Presskontakter:

Jenny Harler
+46 73 904 8585
jenny.harler@scencia.com

Linda Ravin Lodding
+46 72 387 0248
Linda.lodding@globalchildforum.org

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Read more